58 ม.9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 info@ica.or.th

ติดต่อเรา

สมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย
58 ม.9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Thai Intelligent CCTV Association
58 M.9 Asian Institute of Technology Paholyothin Rd. Klongnueng Klongluang Pratumthani 12120 Thailand

E-mail : info@ica.or.th