58 ม.9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 info@ica.or.th

ข่าวสาร & กิจกรรม

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งหวังในการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงาน NAC 2018

             
       

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงาน Digital Thailand BIG BANG 2018
      
      
      

 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงาน IFSEC 2018